Sammenlign fraktpriser til USA

06 mars 2020
Mathias Bjelland
Sammenlign fraktpriser til USA

Dersom du vurderer å sende en pakke eller andre forsendelser til USA kan det lønne seg å sammenligne fraktpriser hos de mange fraktselskapene som opererer i det norske markedet i dag. Det kan også lønne seg å undersøke hvor lang leveringstid de ulike fraktselskapene operer med.

Dette er viktige momenter som er viktig å ta med i betraktningen om du skal vurdere hvilken transportør du skal velge. Det er viktig at pakken kommer frem til mottaker og innen forventet tidsramme. Mye har skjedd etter at Posten Norge ble privatisert og ble møtt med andre konkurrerende aktører.

Vi står derfor friere i forhold til hvilket postvesen vi ønsker å benytte. Prisene på dagens posttjenestene varierer i større grad i forhold til tilbud og etterspørsel. Det er derfor viktig at du sjekker hvilket fraktmetoder som passer best for deg om du skal sende en pakke helt til USA.

Velg mellom flere transportører

Ettersom det er mange aktører som tilbyr frakttjenester i dag, er det mange å velge mellom. Du står derfor friere som privatperson om du skal sende pakke til USA på den rimeligste måten. Det anbefales at du benytter deg av en sammenligningsside som effektivt sammenligner flere transportører på en gang.

Du kan med fordel besøke en sammenligningsside for å finne de beste frakttilbudene som tilbys til norske forbrukere i dag. Før du kan benytte deg av en sammenligningsside bør du ha klart for deg hvordan du ønsker å sende pakken på best mulig måte til USA. 

En pakke som skal sendes til USA kan sendes på flere måter alt etter hvilken emballasje du velger å bruke. Fraktprisene varierer på grunnlag av om du velger å sende pakken i eksempelvis et rør, som en flyttekasse eler en flat kasse. Både størrelse og fasong avgjør hvilken pris du til slutt ender opp med.

Flere nyheter