Sørg for sikkerheten der du bor Å kunne slappe av hjemme uten å være redd for innbrudd hverken når man sover, jobber hjemme om dagen eller er på ferie er noe mange tar som en selvfølge. Men selv om vi nesten alle sammen sitter med en følelse av at det er særlig sannsynlig at det skjer akkurat for oss, så er det likevel mange innbrudd som skjer hvert eneste år i Norge. Det gode er jo at man faktisk kan gjøre ...